O nasSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMIN

Pyrzany 101, 66-460 Witnica


NIP: 5993048172
REGON: 080170560Numer KRS: 0000270567


Nr rachunku bankowego, na który można przekazywać 1% podatku:

39175000120000000026858119 


Zdjęcia z imprez które były sponsorowane przez stowarzyszenie

1. Piknik Country 2009


2. Krzeszycka Jesień 2015


3. Kozaki Pyrzany 2015